• انتخاب زبان
  • 15 تير 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • 🔑کلیدهای مهم همسرانه 🔑سری جدید

  • 🔑کلیدهای زندگی...
  • بازدید این صفحه : ۲۴۶۶
    تاريخ : 07 ارديبهشت 1395

🔑کلیدهای مهم همسرانه 🔑سری جدید

🔑کلیدهای زندگی...
🔑کلیدهای مهم همسرانه 🔑سری جدید

🔑کلیدهای مهم همسرانه 🔑

💜خانومهای محترم وقتی با مرد خرید میروید حتما موارد زیر را رعایت کنید

💜مرد دامنه تمرکزوحوصله اش در خرید 20 دقیقه است
پس چه کنیم با مرد خرید خوب داشته باشیم؟باید حدود و نوع خرید و اینکه چرا میخواهید بخرید و اینکه چقدر هزینه اش است را بر مرد معلوم کنید
مثلا: سه شنبه تولد خواهرمه من میخواهم بروم مجتمع پارک میخواهم برایش یک بلوز 6 تومانی بخرم
شوهرتان خیلی راغبتر و شوق خیلی بیشتر با شما خواهد امد
ولی بازهم حوصله مرد بیش از 20 دقیقه نیست
💜حال اگر بیشتراز بیست دقیقه شدانگار دارید مرد را میکشید پس مرد را ازاد بگذارید مثلا بگویید عزیزم برو تو ماشین بخواب یا برو تو پارک قدم بزن

🔑کلیدهای زندگی

ممکن است بپسندید:

مهم ترین نکات همسرانه

 


 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۲۴۶۶
تاريخ : 07 ارديبهشت 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس