• انتخاب زبان
  • 15 تير 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • 📕💔این کارها را که بکنید زندگیتان نابود می شود

  • به این نکات توجه داشته باشید...
  • بازدید این صفحه : ۲۳۷۴
    تاريخ : 14 ارديبهشت 1395

📕💔این کارها را که بکنید زندگیتان نابود می شود

به این نکات توجه داشته باشید...
📕💔این کارها را که بکنید زندگیتان نابود می شود

📕💔این کارها را که بکنید زندگیتان نابود می شود

💔سرسختانه همواره خود را حق بجانب دانستن، حتی زمانی که ادله کافی در اختیار نداشته باشید. 
💔هیچگاه عذرخواهی نکردن، حتی زمانی که تقصیر کار بودن شما اثبات گردیده باشد. 
💔بی رحمانه خطاها ی شریک زندگی خود را بازگو کرد.
💔در شناسایی و یافتن بدیها و معایب همسر چیره دست بودن، اما هیچگاه خوبیها و محاسن وی را بزبان نیاوردن. 
💔هیچگاه رها نکردن گذشته، و بازگویی و باز آفرینی آن به کرات. 
💔 فاصله گرفتن از لحاظ فیزیکی و احساسی تا حد بی اعتنایی کامل. 
💔عذرتراشی همیشگی برای عادات ناپسند خود. 
💔پافشاری براین عقیده که همواره مطلبی که شما میخواهید بیان کنید مهمتر از مطلبی است که همسرتان میخواهد بگوید، بنابراین حرف وی را قطع میکنید. 
💔به گونه ای رفتار میکنید که گویی شما مرتکب هیچکدام از اشتباهات ذکر شده نگردیده اید و این شریک شماست که باید تغییر کند.

ممکن است بپسندید:

کلید های مهم همسرانه-سری جدید

 

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۲۳۷۴
تاريخ : 14 ارديبهشت 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس