• انتخاب زبان
  • 12 فروردين 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • 👈قابل توجه زن و شوهر ها

  • متاهل ها حتما بخوانند...
  • بازدید این صفحه : ۲۱۶۵
    تاريخ : 21 ارديبهشت 1395

👈قابل توجه زن و شوهر ها

متاهل ها حتما بخوانند...
👈قابل توجه زن و شوهر ها

‌#روابط_زناشویی

👈قابل توجه زن و شوهر ها  


🔑از کلیدهای ارتباطی استفاده کنید نه از قفل ها🔒! به این مثال توجه کنید:👇

🔒قفل ها:
⛔️تو نسبت به من بی توجه شدی!
⛔️تو دیگر مرا دوست نداری!
⛔️تو بلد نیستی با یک خانم چه طور رفتار کنی!

🔑کلید ها:
👌من به توجه تو نیاز داشتم و احساس کردم به من توجه نداری!
👌من به محبت بیشتر تو نیاز دارم!
👌من به این که به من بگویی دوستم داری نیاز دارم! دلم می خواهد با من این طوری صحبت کنی!
👌من دوست دارم با من این طوری رفتار کنی!

✅قفل ها و کلیدها هردو یک مطلب را بیان می کنند اما به شیوه ای متفاوت.

 در واقع هر قفلی یک کلید دارد و هر کلیدی یک قفل که می توان شکل هرکدام را از دیگری دریافت. وقتی که شما درباره موضوعی از همسرتان انتقاد می کنید، وقتی قضاوت یا ادراک تان نسبت به وی را بیان می کنید، وقتی شما چیزی را به همسرتان گوشزد می کنید، شما در حال استفاده از قفل ها هستید و مطمئن باشید فضای گفت وگوی شما و همسرتان بسته و بسته تر خواهد شد و سرانجام به بحث و مشاجره خواهد انجامید.

اما کلید ها فضای گفت وگو را، هرچند غمگین یا منفی باشد، به سوی باز شدن و یافتن راه حل پیش می برد. وقتی شما از احساس و انتظارات تان صحبت و بیان می کنید به چه چیزهایی نیاز دارید، هم به خاطر بیان احساس تان سبک و راحت می شوید و هم به همسرتان نشان می دهید که چه کار باید بکند.

ممکن است بپسندید:

بعد از دعوا چه کارهایی انجام دادنش خطرناک است؟

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۲۱۶۵
تاريخ : 21 ارديبهشت 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس