• انتخاب زبان
  • 12 فروردين 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • کلید های زندگی مشترک هشدار های خطرناک قسمت دوم

  • کلید های زندگی مشترک...
  • بازدید این صفحه : ۲۳۲۹
    تاريخ : 05 ارديبهشت 1395

کلید های زندگی مشترک هشدار های خطرناک قسمت دوم

کلید های زندگی مشترک...
کلید های زندگی مشترک هشدار های خطرناک قسمت دوم


💛🔑سومین هشدار خطرناک🔑 💛

🔑گریه :
💛هدف زن از گریه : زن میخواد بگه که من شکسته هستم ، مرا دریاب ...
اما برداشت مرد چیه ؟
 انگار زن بهش میگه : برو گم شو ... آزادی !
گریه از قهر بدتره ، گریه مرد رو خیلی متلاطم میکنه و او رو خیلی بهم میریزه
فکر میکنه یعنی ای مرد تو دیگه بدرد من نمیخوری ! برو ...
این از قهر بدتر است !

🔑کلیدهای زندگی🔑

💛🔑چهارمین هشدار خطرناک🔑💛

🔑پرخاش :
💛هدف زن از پزخاش :

زن میخواد بگه بهم ریخته هستم ؛ خودم هم خودم رو نمیشناسم ؛
داره از عمق فاجعه به خودش حرف میزنه ...
اما برداشت مرد از پرخاش زن چیه ؟
طلاق ... دیگه ادامه زندگی برای ما امکان نداره ...
پرخاشگری زن ، یکی از آن جاهایی است که مرد به طلاق فکر میکنه
خیلی از قهر و گریه هم بدتر است
دیگه مرد ادامه ی این زندگی رو دوست نداره
( پرخاش ، بدترین نوع اقتدار شکنی است ! )

🔑کلیدهای زندگی🔑

ممکن است بپسندید:

کلید های زندگی مشترک - قسمت اول

چگونه دوست داشتنی باشیم؟

 

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۲۳۲۹
تاريخ : 05 ارديبهشت 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس