• انتخاب زبان
  • 15 تير 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • کلید های زندگی مشترک هشدار های خطرناک قسمت اول

  • کلید های زندگی مشترک...
  • بازدید این صفحه : ۳۰۴۹
    تاريخ : 05 ارديبهشت 1395

کلید های زندگی مشترک هشدار های خطرناک قسمت اول

کلید های زندگی مشترک...
کلید های زندگی مشترک هشدار های خطرناک قسمت اول

💛🔑اولین هشدار خطرناک🔑💛

👠هدف زن از جدال : زن برای مباحثه منطقی ،« اینکه کدام درست است»  و « من حق دارم » ؛ با مرد رویارو میشه ؛ جدل میکنه ...
برداشت مرد ازین حرکت زن : 
اما مرد چه برداشتی ازین حرکت زنش داره ؟ ... مرد فکر میکنه زنش او رو ناقص میدونه احساس بدی بهش دست میده ...احساس ناقص بودن ... احساس بی ارزش بودن ... بی عرضه بودن ...این جدل اینقدر بد است که نه تنها اقتدار مرد رو شکستید ، بلکه علاقه مرد نسبت به شما کم میشه ...ارزش شما سبک میشه ... مرد از شما فاصله میگیره ... ( اصلا بحث و مجادله نکنید ! )
 
ممکنه بپرسید مرد نباید بفهمه فلان مسئله رو اشتباه میکنه ؟
باید رو اشتباهش پافشاری هم کنه ، من هیچی نگم؟!!!
( مثال ) : سریالی نگاه میکنیم ؛ مرد میگه چه سریال مزخرفی !
زن میگه : نه ... خیلیم خوب بود ! زن اینجا نیاد مرد رو بشکنه ، 

👠( بلکه اول بیاد همراهی کنه با مرد ، اما در بین همراهی طوری درست رو بهش منتقل کنه که اساسی ترین بنیان مرد که اقتدارش است نشکنه )

 

دومین هشدار خطرناک🔑 💛

🔑2 - قهر :

💛هدف زن از قهر : زن میخواد بگه که حضورت کنار من کمه ؛ محبت یا هر کمبودی بوده رو میخواد اعلام کنه من بیشترش رو میخوام ... اما مرد چه برداشتی توی ذهنش میآد ؟
💛 برداشت مرد ازین حرکت زن : ( بود و نبود من برای زن فرقی نداره ! )
یعنی من از اینکه تو پیش من و با من باشی ؛ مشکلی ندارم ، بود و نبود تو برای من یکی است !

🔑زن قهر میکنه که مرد بیشتر بسوی او بیاد ولی وقتی میری مرد میگه دیگه این کم هم نمیدم!یا برخوردهای دیگه داره ... مثل مسخره کردن ... شدید برخورد کردن ...یا قهر شدیدتری رو میزاره ... یا حتی بی اعتنایی میکنهکه اگر هم برخورد بدی نکنه باز هم ارزش رو نداره چون برای این بوده که خواسته شما رو برگردونه
پس فقط قهر شما یک نتیجه دارد و اون اینه که اقتدار مرد رو شکستید !
حتی وقتی زن از قهر برمیگرده مرد میگه چی شد ؟!! تحمل نیاوردی ؟!! بیرونت کردن ؟!!
میخواد زن رو تو زن مچاله کنه که دیگه قهر نکنه ؛ دیگه ناراحتیشو اینطوری بروز نده ...
(مرد یکی از انگیزه های مهمش برای ازدواج پایه شدن و ستون یک زندگی شدن است ! )

 

ممکن است بپسندید:

چه زمانی باید یک رابطه را تمام کرد؟

 

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۳۰۴۹
تاريخ : 05 ارديبهشت 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس