• انتخاب زبان
  • 10 فروردين 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • چه زمانی باید یک رابطه را تمام کرد؟

  • عمر رابطه ها...
  • بازدید این صفحه : ۲۲۹۳
    تاريخ : 31 فروردين 1395

چه زمانی باید یک رابطه را تمام کرد؟

عمر رابطه ها...
چه زمانی باید یک رابطه را تمام کرد؟

🌳🐾چه زمانی باید یک رابطه را تمام کرد؟🐾🌳


🌹🐾 وقتی به جای زندگی در زمان حال در گذشته سیر می کنی!

🌹🐾 وقتی رابطه بیشتر برایت رنج آور است تا لذت بخش!.

🌹🐾 وقتی از تو خواسته می شود خودت را تغییر دهی!

🌹🐾 وقتی از طرف مقابلت می خواهی برای خوشایند تو تغییر کند!

🌹🐾 هنگامی که کارهایش را توجیه می کنی!

🌹🐾 وقتی به تو صدمه های روحی، جسمی یا بیانی می زند!

🌹🐾 وقتی موردی ناپسند بارها اتفاق می افتد!

🌹🐾 وقتی می بینی طرف مقابلت هیچ تلاشی برای ادامه ی ارتباط نمی کند!
 
🌹🐾 وقتی ارزش ها و عقاید اصلیتان متفاوت است!

🌹🐾 وقتی که به امید بهبود شرایط، رابطه را ادامه می دهیم!

🌹🐾 وقتی هیچ کدام از طرفین احساس قبلی را نسبت به هم ندارند!


ممکن است بپسندید:

10 عادت رایج در اولین ملاقات

 

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۲۲۹۳
تاريخ : 31 فروردين 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس