• انتخاب زبان
  • 15 تير 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • نقاشی شما به چه سبکی است؟

  • 🎨شخصیت شناسی از روی نقاشی...
  • بازدید این صفحه : ۲۰۶۸
    تاريخ : 26 ارديبهشت 1395

نقاشی شما به چه سبکی است؟

🎨شخصیت شناسی از روی نقاشی...
نقاشی شما به چه سبکی است؟

🎨شخصیت شناسی از روی نقاشی

🎨بنا به گفته بسیاری از خط شناسان و روان شناسان ، افراد در موقعیت های متفاوتی این نقاشی ها را می کِشند ، به عنوان مثال وقتی تلفنی صحبت می کنند ، یا به سخنرانی گوش می دهند و یا یادداشت بر می دارند . و در هنگام کشیدن چنین نقاشی هایی به چیز دیگری می اندیشند و ابداً متوجه حرکت قلم بر روی کاغذ نیستند .
روان شناسان تجزیه و تحلیل های زیادی را بر روی این نقاشی ها انجام داده اند و معتقدند که همانند دست خط ها ، این خطوط درهم و مبهم نیز از الگوی خاص و منحصر به فردی برخوردارند . ولی باید گفت که روان شناسیِ نقاشی های ناخودآگاه به اندازه ی دست خط افراد دارای قطعیت و اطمینان نیست و به عوامل بسیاری بستگی دارد که به اعتقاد اسپنسر، خط شناس معروف ، همین امر سبب می شود تا ارزیابی صحیح آنها دشوارتر گردد. عواملی نظیر : شرایط محیط ، روحیات خود فرد ، شخصیت و میزان هوشیاری او در هنگام کشیدن این نقاشی ها .
اسپنسر می نویسد: "اگرچه اثبات درستی و صحت نقاشی های ناخودآگاه  ، سخت و دشوار است ، لیکن این نقاشی های مبهم نمای جالب و ارزشمندی از افکار و شخصیت افراد  را به دست می دهد”.
پیشنهاد می کنیم اگر این بار شما نیز چنین نقاشی هایی را کشیدید ، آنها را دور نیندازید . می توانید نقاشی هایتان را با نمونه های زیر مقایسه کنید و ببینید چه خصوصیات و روحیاتی دارید .
در ادامه این مطلب را پیگیری کنید 🌹


کسانی که در نقاشی بازی هایی چون نقطه بازی یاشطرنج می کشند حس رقابتشان را به تصویرمی کشند

 و این ها شمادوست دارندهمیشه پیروز باشند

واصلا برای برنده شدن بازی می کنند.


🎴کسانی که در اوقات فراغت خانه می کشند

کسانی که عادت دارند روی کاغذ خانه بکشند، معمولا وابستگی عاطفی خاصی به خانه شان دارند.

 

 گم شده اند 

♣️ کسی که بدون هدف خط خطی می کند و برای خودش طرح های بدون معنا می زند احساس می کند که در زندگی اش هیچ مسیر مشخصی ندارد.

 


🎴 اگر بیشتر درخت و گل می کشید

شمافردی احساساتی هستید ودوست داریدهمیشه دررؤیاهایتان بمانید، روحیه مهربانی داریدو دوستانه رفتار می کنید، فردی اجتماعی هستید.

اگراشکال هندسی می کشید

نقش اشکال هندسی در نقاشیتان نشان می دهد که شما به گونه ای روشن و آشکار می اندیشید و در  طرح هایتان بسیار دقیق عمل می کنید و کفایت و کارآیی بالایی دارید.

 

کشیدن ماه و خورشید و دیگر ستارگان در اوقات فراقت نماد بلندپروازی است. شما فرد خوشبینی هستید و این نیاز را در خود می بینید که تأیید شوید و یا مورد تشویق دیگران قرار گیرید.

اگر در اوقات فراقت بیشتر چاقو، اسحله و شمشیر میکشید 

نشانی از خشونت و عصبانیت در شماست و حتی گاهی تمایلات روانی، حس رقابت و نیاز به اثبات مردانگی در شما را نشان می دهد.

پله ها نیز:

نمادی از جاه طلبی است و نشان می دهد که شما میل به صعود و پیشرفت دارید.

 

 


کشیدن  اشکال درهم در اوقات فراغت

🎴 نشانه ی هیجان و تنش هستند و نشان می دهند که شما در تمرکز دچار اشکال می شوید و همیشه چیزی هست که مزاحم تمرکزتان شود.

 

 


🎴 چهره های زشت در نقاشی

نشانه ی حس بدگمانی دروجود شماست، سعی می کنید رفتاری تلخ و طعنه زننده داشته باشید .اعتماد به نفس کافی ندارید . همیشه احساس رنجش و محرومیت می کنید.

ممکن است بپسندید:

شخصیت شناسی حالات بدن

تست روان شناسی:چه نقابی بر چهره دارید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۲۰۶۸
تاريخ : 26 ارديبهشت 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس