• انتخاب زبان
  • 12 فروردين 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • مرد ها را عصبانی نکنید!زن ها را عصبانی نکنید!

  • مرد ها و زن ها وقتی عصبانی می شوند...
  • بازدید این صفحه : ۲۱۶۰
    تاريخ : 20 ارديبهشت 1395

مرد ها را عصبانی نکنید!زن ها را عصبانی نکنید!

مرد ها و زن ها وقتی عصبانی می شوند...
مرد ها را عصبانی نکنید!زن ها را عصبانی نکنید!

🔑 کلیدهای زندگی 🔑
💚🍡مردهارا عصبانی نکنید

وقتی مردها عصبانی میشوند قابلیت انقباض عضلاتشان به مراتب بالا میرود و توانایی کتک زدن آنها بیشتر میشود...
مردها در عصبانیت فقط دوست دارند از موضوع فرار کنند.آنها به حل مسئله فکر نمیکنند تلاش نکنیم تا متقاعدشان کنیم...
مردها در عصبانیت شخصیتی بد بین ..بددهن..نا مهربان دارند..
فقط یک راه دارد سکوت کنید وقتی سکوت کنید زودتر آرام میشوند وقتی آرام شدند راحتتر متقاعد میشوند.


🔑 کلیدهای زندگی 🔑
💜🍡زن ها را عصبانی نکنید 

زنها وقتی عصبانی میشوند قدرت جسمیشان از بین میرود اما به همان ترتیب قدرت زبانی بالایی دارند ..
یک زن در عصبانیت تمام بدی هایی که در طول عمرش به او کردید را در پنج دقیقه طوری جلوی چشمانتان میاورد که باور نمیکنید...
غرزدن از ویژگی های بارز همه زنان است..
یک زن را وقتی عصبانی کردید عواقبش را تا یک هفته و گاهی تا یک ماه باید بپذیرید.زنها ماجرای عصبانیتشان را در تمام این مدت با خود حمل میکنند.

ممکن است بپسندید:

بعد از دعوا چه کار هایی انجام دادنش خطرناک است؟

 

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۲۱۶۰
تاريخ : 20 ارديبهشت 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس