• انتخاب زبان
  • 10 فروردين 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • مدت احساسات

  • کدام احساسات زود گذر و کدام یک طولانی تر هستند؟
  • بازدید این صفحه : ۳۰۱۱
    تاريخ : 24 فروردين 1395

مدت احساسات

کدام احساسات زود گذر و کدام یک طولانی تر هستند؟
مدت احساسات

♠️🍧به گزارش ايرنا، به نقل از ساينس، محققان فیلیپه وردوین و ساسکیا لاوریسن از دانشگاه لون بلژیک می‌گویند: احساسات 19 گانه غم، شادی ،نفرت، درماندگی، حسادت،آرامش،اشتیاق، ستایش، استراحت و آسودگی، گناه، استرس، غرور، گیجی، عصبانیت ، تحریک ، ترحم، تحقیر، ترس و شرم و انزجار در انسان طول عمر مشخصی دارند، دراین میان غم با 120 ساعت ماندگارترین حس است، اما شادی فقط 36 ساعت عمر دارد.

♠️🍧خلاصه‌ای از نتیجه این تحقیق که در شماره بهار مجله Motivation and Emotion به چاپ رسید در مورد مدت زمان تداوم احساسات مختلف به شرح زیر است:

🍧غم : 120 ساعت

🍧نفرت : 60 ساعت

🍧شادی: 36 ساعت

🍧درماندگی، امید، اضطراب، ناامیدی و خشنودی: 24 ساعت

🍧حسادت : 15 ساعت

🍧آرامش: 8 ساعت

🍧اشتیاق: 6 ساعت

🍧ستایش و قدردانی: 5 ساعت

🍧استراحت و آسودگی: 4.3 ساعت

🍧گناه: 3.5 ساعت

🍧استرس: 3 ساعت

🍧غرور: 2.6 ساعت

🍧گیج و منگی: 2.5 ساعت

🍧عصبانیت، بی حوصلگی و تعجب: 2 ساعت

🍧تحریک:1.3 ساعت

🍧ترحم: 1.3 ساعت

🍧تحقیر:0.8 ساعت

🍧ترس:0.7 ساعت

🍧شرم و انزجار: 0.5 ساعت

ممکن است بپسندید:

تاثیر کلمات

 

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۳۰۱۱
تاريخ : 24 فروردين 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس