• انتخاب زبان
  • 29 شهريور 1398 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • مدارک لازم جهت ثبت انواع مختلف ازدواج

  • آیا میدانید مدارک لازم برای ثبت رسمی عقد یا صیغه چیست ؟؟؟ و نکات ریزی که خوب است بدانید ...
  • بازدید این صفحه : ۴۱۴۰
    تاريخ : 28 ارديبهشت 1398

مدارک لازم جهت ثبت انواع مختلف ازدواج

آیا میدانید مدارک لازم برای ثبت رسمی عقد یا صیغه چیست ؟؟؟ و نکات ریزی که خوب است بدانید ...
مدارک لازم جهت ثبت انواع مختلف ازدواج

 مدارک لازم برای معرفی‌ به آزمایشگاه
• اصل کارت‌های ملّی زوجین
• کپی پشت و رو از کارت‌های ملّی زوجین
• اصل شناسنامه‌های زوجین
• کپی از تمام صفحات شناسنامه‌های زوجین
• یک قطعه عکس از هریک از زوجین
• اصل شناسنامهٔ پدر زوجه (اگر پدر زوجه در قید حیات نباشد، گواهی فوت یا انحصار وراثت)
 
 
مدارك لازم براي ثبت ازدواج
 
1) اصل شناسنامه زوجين و 2سری کپی 
2) اصل کارت ملی و یک سری کپی
2) اصل شناسنامه پدر زوجه و یک سری کپی
3)جواب آزمایش
4) حضور پدر و یا پدربزرگ زوجه و یا در صورت فوت يا شهادت پدر، گواهي مربوطه 
5) در صورت فوت يا طلاق همسر زن يا مرد، ارائه طلاقنامه يا گواهي مربوطه
 
مدارک لازم جهت ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی:
1) گذرنامه زن خارجی
2)پروانه اقامت ازدواجی زن خارجی از ناجا
3) پروانه زناشویی از وزارت کشور( استانداری)
4) اقرارنامه تشرف به دین مبین اسلام( زن خارجی)
5) شناسنامه و کارت ملی مرد ایرانی
6) یک قطعه عکس از زوج و زوجه 
7) آزمایش های لازم قبل از ازدواج
8) حضور معتمد و مترجم زوجه جهت درج در اسناد و امضاء
 
مدارک لازم جهت ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی:
1) گذرنامه مرد خارجی 
2) پروانه اقامت ازدواجی مرد از وزارت کشور
3) پروانه زناشویی زن از وزارت کشور
4) شناسنامه و کارت ملی زن 
5) یک قطعه عکس از زوج و زوجه
6) اقرانامه تشرف به دین مبین اسلام مرد
7) انجام آزمایشات لازم قبل از ازدواج
8) حضور معتمد زوج و زوجه در اسناد و امضاء
 
مدارک لازم جهت ازدواج دو نفر ايراني كه يكي از زوجين مقيم خارجه و وكالت داده باشد  
1) وكالت نامه رسمي از سركنسولگري ايران در كشور بيگانه
2) داشتن برگه معاينه پزشكي از خارج و تاييد آن بوسيله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
3) شناسنامه هاي زوجين و فتوكپي از صفحات ضروري
4) انجام آزمايشات قبل از ازدواج طرفي كه در ايران است.
5) حضور و اذن و اجازه پدر يا جدَ پدري زوجه(در صورت دوشيزگي)
6) دريافت فتوكپي شناسنامه وكيل و بايگاني آن پس از رويت و تطبيق با اصل آن
 
سایر نکات :
تبصره۱-شناسنامه عروس وداماد باید عکسدار باشد مگر سن آنها کمتر تر از ۱۵سال تمام شمسی باشدکه دراینصورت باهمان شناسنامه بدون عکس هم عقد انجام می شود.
تبصره ۲-اگرسن عروس وداماد بیشتر از ۱۵سال باشد وکارت ملی نداشته باشند باید ازاداره ثبت احوال درخواست کارت ملی کنند ورسید آنرا ارائه نمایندو کارت ملی پدر یا مادر رانیز تحویل دفترخانه دهندودرموردکمتر از۱۵سال نیز کارت ملی پدر یامادر راتحویل دهند(بخاطر درج کدپستی محل سکونت).
تبصره۳-اگر پدر عروس فوت شده باشد وعروس جد پدری هم نداشته باشد می بایست گواهی وفات وی را از اداره ثبت احوال اخذ کنند وتحویل دفتر دهند ولی اگر جد پدریش زنده ودر قید حیات است باید جد به همراه شناسنامه برای رضایت دادن وامضا ذیل اوراق واسناد درموقع عقد حضور یابد.
تبصره۴-درمورد خانمهایی که سابقه ازدواج دارند ومی خواهند دوباره ازدواج کنند باید یکی از مدارک زیر را ارائه کنند.
۴-۱-درصورت فوت شوهر قبلی گواهی وفات از اداره ثبت احوال اخذ وارائه دهند وباید عده وفات (۴ ماه و۱۰روز)نیز تمام شده باشد.
۴-۲-درصورت طلاق از شوهر قبلی باید طلاقنامه یا رونوشت آنرا ارائه کنند وباید عده طلاق (۳طهریا ۳ماه)نیز تمام شده باشد.(درخصوص طلاقهای خلع یا مبارات رجوع به مابذل وطلاق متعاقباصورت نگرفته باشد).
۴-۳-طلاق زن یائسه وغیر مدخوله عده ندارد.
۴-۴-درطلاق رجعی باید بادفتر طلاق مکاتبه شود وجوابیه عدم رجوع در زمان عده را ارائه نمایند( ۳طهر یا ۳ماه عده باید نگهدارد).
تبصره۵-درخصوص مردان باید همسر دیگری نداشته باشندواگر سابقه ازدواج دارند وبه هر دلیلی بی زن شده اند بایددر شناسنامه وقایع مذکور ثبت شده باشد درغیر اینصورت درفوت زن قبلی(گواهی وفات)ودرطلاق (طلاقنامه)را ارائه کنند.
تبصره۶-درمورد مردانی که میخواهند باداشتن زن اول همسر دیگری اختیار کنند باید حکم دادگاه به خواسته ازدواج مجدد را(درصورت رضایت یاعدم رضایت یابیماری یاعدم تمکین و...حتی درصورت فسخ نکاح همسر اول)که قطعی ولازم الاجراباشد ارائه نمایند.
تبصره۷-در مورد ازدواجهای عادی که قصد دارند آنرا رسمی کنندنیز باید حکم دادگاه یاشورای حل اختلاف رادراین خصوص به دفتر به انضمام سایر مدارک هویتی (شناسنامه وکارت ملی)تحویل دهند.
تذکرهای مهم:
الف-اگر زوجه فاقد ولی خاص(پدر وجد پدری) باشد در این صورت قیم وی میتواند فقط در امور مالی زوجه(مهریه نقدی ومهریه قرضی-دین-وجهیزیه) آنهم درصورتی که سنش کمتر از ۱۸سال (سن رشد)باشد دخالت نماید وباید قیم نامه سرپرستی از اطفال را در دست داشته باشد واما درموردی که سن زوجه بیش از ۱۸ سال باشد وعاقل ورشید باشد ودر خصوص اصل نکاح ورضایت ازدواج حقی از نظر قانون نخواهد داشت.
ب-دختر خانمی که سابقه ازدواج قبلی دارد اگر هنوز باکره باشد برای ازدواج مجدد رضایت ولی قهری لازم است ولی اگر چنانچه در اثر ازدواج قبلی ازاله بکارت شده باشد دراین صورت نیز اجازه ولی قهری ورضایتش برای ثبت واجرای عقد ازدواج مجدد ازنظر قانون لازم نیست وزوجه شخصا ومستقلا میتواند تصمیم بگیرد.
 
 
مطالب مرتبط
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۴۱۴۰
تاريخ : 28 ارديبهشت 1398

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس