• انتخاب زبان
  • 15 تير 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • فاصله مطمئنه را با همسر خود رعایت کنید

  • ازدواج یعنی کنار هم بودن اما این شعار رمانتیک تا کجا جواب میدهد ؟
  • بازدید این صفحه : ۴۲۸۵
    تاريخ : 06 تير 1394

فاصله مطمئنه را با همسر خود رعایت کنید

ازدواج یعنی کنار هم بودن اما این شعار رمانتیک تا کجا جواب میدهد ؟
فاصله مطمئنه را با همسر خود رعایت کنید

 

 
در آغاز یک رابطه زناشویی یا یک پیوند محکم که قرار است به ازدواج بینجامد ، هر دو طرف بسیار دلبسته و وابسته یکدیگر هستند و طاقت دوری از هم را ندارند ، دیدن دوستان هم جنس مانند فاصله افتادن تلقی می شود و در همان زمان است که قراردادهایی مانند عدم رفت و آمد با دوستان همجنس و قطع رابطه کردن با تمام دوستان قدیمی برای استحکام بیشتر رابطه زناشویی مورد توافق قرار میگیرد . 
 
اشکال بزرگ اینجاست که همه فکر میکنند با بقیه تفاوت دارند ،  برای هم تکراری نخواهند شد و ما تا ابد یکدیگر را عاشقانه دوست خواهند داشت  اما این توهمی بیش نیست . پس از چند ماه مانند تمام زوج های دیگر مشکلات ، دلخوری ها و ناراحتی هایی خواهید داشت که فقط با هم صحبتی با یک دوست همجنس ، آرام خواهید شد . و آنگاه دو مشکل بزرگ پیش رو خواهید داشت ، اول دوستانی که تردشان کرده اید ممکن است دیگر تمایلی به همصحبتی با شما نداشته باشند و دوم شما محکوم به زیرپا گذاشتن قرارهایی خواهید شد که روزی آنها را قبول نموده اید . 
یک حقیقت بزرگ وجود دارد و آن فاصله هاست . با هر چیز و هرکس اگر نتوانید قاصله لازم را رعایت کنید ، از دست خواهد رفت . فاصله مناسب با همسر این نیست که به جز زمان کار ، بقیه اوقات به هم بچسبید و مدام در کنار یکدیگر باشید . شخصیت فردی خود را به عنوان یک انسان حفظ نمایید . دلیلی ندارد تبدیل به یک شخص جدید شوید که او میخواهد ، تمام دوستان و آشنایان خود را رها کنید و با کسانی در ارتباط باشید که او میخواهد ، لباس هایی را بپوشید که او دوست دارد ، و مدل زندگی خود را مطابق با میل همسرتان تغییر دهید . 
شخصیت و حریم شخصی خود را حفظ کنید ، این بدان معنی نیست که از کوچکترین انعطافی خودداری کنید ، بلکه معنایش این است که کارها و اشخاصی که دوستشان دارید و از وجود آنها در زندگیتان انرژی میگیرید ، را به خاطرمیل شخصی دیگر ترک نکنید . 

 
 
حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۴۲۸۵
تاريخ : 06 تير 1394

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس