• انتخاب زبان
  • 19 فروردين 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • شخصیت شناسی حالات بدن

  • حالات بدنتان افکارتان را فاش میکند...
  • بازدید این صفحه : ۳۲۳۹
    تاريخ : 24 فروردين 1395

شخصیت شناسی حالات بدن

حالات بدنتان افکارتان را فاش میکند...
شخصیت شناسی حالات بدن

♠️🐳شخصیت شناسی از روی حالات بدن

🐳بی رغبتی:
 اگر میخواهید برتر از دیگران جلوه كنید، پشت به دیوار تكیه زده و دست به سینه بایستید. پیام روشن است: “مزاحم نشوید.”

🐳گرفتن گردن: 
هنگامیكـه دسـت بـه طرف بالا تاب خورده و خودش را به پشت گردن قلاب می كند نشانه خشم می باشد. در دوران بدوی این ژست به ضربت سختی بر سر فرد مقابل منجر می گشت. اما در جامعه متمدن میباید از این عمل اجتنـاب ورزیـد. افرادیكه زبان بدن را متوجه میشوند از توانمندی این عمل آگاه هستند.

🐳بی قراری(وول خوردن): 
در موقعیت اجـتمـاعی هرگاه با پول خرد داخل جیبتان بازی كنید و صدای جیرینگ جیرینگ آن را درآورده یا با موها و یا لباستان كلنجار رویـد، علامت واضحی است كه شما عصبی، بی قرار و هیجان زده می بـاشـیـد. بـرای گـذاشتن تاثیر خوب بر روی دیگران سعی كنید این حركات تهییج آمیز و بیتاب گونه را در خود فرو نشانید.

ممکن است بپسندید:

تنفر از رنگ ها نشانه ی چیست؟

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۳۲۳۹
تاريخ : 24 فروردين 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس