• انتخاب زبان
  • 15 تير 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • رسوم زیبای برگزاری عروسی در روستاهای ایران

  • بازدید این صفحه : ۳۹۴۰
    تاريخ : 23 شهريور 1394

رسوم زیبای برگزاری عروسی در روستاهای ایران

رسوم زیبای برگزاری عروسی در روستاهای ایران

ایران کشوری بزرگ است با اقوام متفاوت که هر کدام رسم و رسوم خاص و زیبایی برای ازدواج داشته اند . با اینکه اکنون در کلان شهرها ، این آداب و رسوم رو به فراموشی هستند ، اما هنوز هم در بسیاری روستاهای ایران ، مراسم مهمی مانند عروسی ، با تشریفات خاص و سنتی خود انجام میشود . 

در تصاویر زیر نمونه هایی از تشریفات ازدواج را در روستاهای ایران میبینید ...

ازدواج سنتی

 

ازدواج سنتی در ایران

ازدواج سنتی در ایران

ازدواج سنتی در ایران

مراسم سنتی ازدواج

مراسم سنتی ازدواج

مراسم سنتی ازدواج

مراسم سنتی ازدواج

مراسم سنتی ازدواج

مراسم سنتی ازدواج

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۳۹۴۰
تاريخ : 23 شهريور 1394

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس