• انتخاب زبان
  • 10 فروردين 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • دیدگاه گور خری

  • دیدگاهتان را تغییر دهید...
  • بازدید این صفحه : ۳۳۲۸
    تاريخ : 24 فروردين 1395

دیدگاه گور خری

دیدگاهتان را تغییر دهید...
دیدگاه گور خری

♣️ 🍏 دیدگاه گورخری  🍏♣️

🍏از گورخری پرسیدم : تو سفیدی، راه راه سیاه داری؛ یا اینکه سیاهی، راه راه سفید داری؟ گورخر به جای جواب دادن پرسید:
تو خوبی فقط عادت های بد داری، یا بدی و چندتا عادت خوب داری؟
ساکتی بعضی وقت ها شلوغ می کنی، یا شیطونی و بعضی وقتها ساکت میشی؟
ذاتا خوشحالی بعضی روزها ناراحتی، یا ذاتا افسرده ای و بعضی روزها خوشحالی؟
لباس هات تمیزن فقط پیراهنت کثیفه، یا کثیفن و شلوارت تمیزه؟!
و من دیگه هیچ وقت از گورخرها در باره ی راه راهاشون چیزی نپرسیدم! 

🍏"شل سیلور استاین"
دیدگاه گور خری در روانشناسی یعنی آدمها را مجموعه ای از ویژگیهای بد و خوب بدانیم. 
🍏هیچکس بد مطلق و یا خوب مطلق نیست.🍏

ممکن است بپسندید:

حرکات مختلف دست ها چه معنایی دارند؟

 

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۳۳۲۸
تاريخ : 24 فروردين 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس