• انتخاب زبان
  • 15 تير 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • جملاتی پند آمیز از لائوتسه

  • لائوتسه...
  • بازدید این صفحه : ۲۶۴۹
    تاريخ : 11 خرداد 1395

جملاتی پند آمیز از لائوتسه

لائوتسه...
جملاتی پند آمیز از لائوتسه

*** "لائوتسه"

1 ) با تسلیم در برابرِ رویدادها، همه چیز بدرستی انجام میشود، جهان در دستانِ کسانی است که در مقابلِ آن نمی ایستند، با عدمِ قبولِ رویدادها و اتفاقات، پیروزی و رستگاری امری محال خواهد بود.
2) کارهایِ سخت را در حینِ سادگی و کارهایِ بزرگ را در ابعادِ کوچک انجام دهید، یک سفر هزار مایلی، تنها با یک قدم آغاز میشود.
3) اگر مسیر را تغییر ندهید، ممکن است در پایان، خود را در نقطۀ آغاز بیابید.
4) طبیعت عجله ای در انجامِ کارهایش ندارد، با اینجال همه چیزدر طبیعت بدرستی و در کمال به انجام میرسد.
5) تسلط بر دیگران، توانمندی است، اما قدرتِ حقیقی، تسلطِ بر خویشتن است.
6) هنگامیکه اجازه میدهیم آن چیزی که هستیم، برود، تبدیل به چیزی میشویم که باید باشیم.
7) کسانیکه دانا هستند، پیشگویی نمیکنند، کسانیکه پیشگویی میکنند، دانا نیستند.
8) کسیکه به اندازۀ کافی اعتماد ندارد، قابل اعتماد نخواهد بود.
9) یک مورچه در حالِ حرکت، بزرگتر از یک گاوِ خوابیده است.
10) پاسخ ها، در مرکزِ وجودِ شما قرار دارند، اینکه شما که هستید و چه میخواهید.
11) کارهایِ عظیم از اعمالِ کوچکتر ساخته میشوند.
12) ثروتمند کسی است که قانع باشد.
13) کسیکه بدست میاورد، کمتر دارد، کسیکه از دست میدهد، بیشتر.
14) هنگامیکه از اینکه به سادگیِ خودتان هستید، خوشنودید و از رقابت و مقايسه دست كشيده ايد، همه به شما احترام خواهند گذاشت.
15) یک مسافر خوب، برنامه هایِ ثابتی برایِ سفر در نظر نمیگیرد، و قصدی هم برایِ رسیدن ندارد!
16) موسیقیِ روح، توسط جهان شنیده میشود.
17) به چیزهایی که دارید راضی باشید، و به خاطر داشتنشان شادی کنید. آنزمانیکه پی ببرید هیچ چیزی کم نیست، همۀ جهان از آنِ شما خواهد بود.
18) اگر پی ببرید که همه چیز در حالِ تغییر است، دیگر برایِ نگه داشتنِ چیزی تلاش نخواهید کرد.

ممکن است بپسندید:

برخورد با افراد مختلف را یاد بگیرید.

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۲۶۴۹
تاريخ : 11 خرداد 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس