• انتخاب زبان
  • 17 خرداد 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • تعیین سطح افسردگی

  • اگر فکر می کنید افسرده هستید بخوانید...
  • بازدید این صفحه : ۳۴۷۲
    تاريخ : 10 اسفند 1394

تعیین سطح افسردگی

اگر فکر می کنید افسرده هستید بخوانید...
تعیین سطح افسردگی

♣️🍊 دکتر بک یکی از بهترین معیار های روان پزشکی است برای تعیین سطح افسردگی .این پرسش نامه را به دقت بخوانید و به سوال های آن یک به یک پاسخ دهید
🍊⬛️🍊
۰ )من غمگین نیستم
۱) من غمگینم
۲)غم و غصه از زندگی من دست بر نمی دارد
۳) دیگر تحمل این زندگی را ندارم

🍊⬛️🍊
۰) من به آینده خوشبینم
۱)امیدی به آینده ندارم
۲)احساس می کنم که آینده خوبی در انتظارم نیست
۳)هیچ روزنه امیدی در زندگی ام نیست
🍊⬛️🍊

۰)من ناکام نیستم
۱)من از دیگران ناکام ترم
۲)وقتی به گذشته نگاه می کنم می بینم تمام زندگی ام شکست و ناکامی بوده است
۳)من یک شکست خورده تمام عیارم
🍊⬛️🍊

۰)مثل گذشته از زندگی ام رضایت دارم
۱)مثل گذشته از زندگی لذت نمی برم
۲) از زندگی ام رضایت واقعی ندارم
۳)از همه چیز و همه کس ناراضی ام
🍊⬛️🍊
۰)احساس گناه و تقصیر نمی کنم
۱)گاهی اوقات احساس گناه می کنم
۲)اغلب اوقات احساس گناه و تقصیر دارم
۳)همیشه احساس گناه و تقصیر در من است

🍊⬛️🍊

۰)انتظار مجازات ندارم
۱)احساس می کنم ممکن است مجازات شوم
۲)انتظار مجازات دارم
۳)مطمئنم مجازات می شوم

🍊⬛️🍊
۰)من از خودم رضایت دارم
۱)من از خودم ناراضی ام
۲)از خودم بدم می آید
۳)من از خودم متنفرم

🍊⬛️🍊

۰)من بدتر از دیگران نیستم
۱)گاهی از خودم به خاطر خطاهایم انتقاد می کنم
۲)همیشه به خاطر خطاهایم خودم را سرزنش می کنم
۳)برای هر اتفاق و حادثه ای خودم را سرزنش می کنم

🍊⬛️🍊

۰)هیچ وقت به خودکشی فکر نمی کنم
۱) فکر خودکشی به سرم زده ولی هیچ وقت اقدام به خود کشی نکرده ام
۲)به فکر خودکشی هستم
۳)اگر بتوانم خودکشی می کنم

۰)بیش از حد معمول گریه نمی کنم
۱)بیشتر از گذشته گریه می کنم
۲)همیشه در حال گریه کردنم
۳)قبلا زیاد گریه می کردم اما حال با آن که دلم می خواهد نمی توانم گریه کنم۱
🍊⬛️🍊

۰)کم حوصله تر از گذشته ام
۱) از گذشته کم حوصله ترم
۲)اغلب اوقات کم حوصله ام
۳) همیشه کم حوصله ام
🍊⬛️🍊

۰)مثل همیشه مردم را دوست دارم
۱)کمتر از گذشته به مردم علاقمندم
۲)تا حدود زیادی علاقه ام را به مردم از دست داده ام
۳)از همه مردم سیر شده ام و دیگر به هیچ کس علاقه ای ندارم
🍊⬛️🍊

۰)مثل گذشته تصمیم می گیرم
۱)کمتر از گذشته تصمیم می گیرم
۲)نسبت به گذشته تصمیم گیری برایم سخت تر شده است
۳) قدرت تصمیم گیری ام را کاملا از دست داده ام
🍊⬛️🍊

۰)جذابیت گذشته را دارم
۱)نگرانم که جذابیتم را از دست بدهم
۲) احساس می کنم که جذابینم را روز به روز بیشتر از دست می دهم
۳)من زشت هستم
🍊⬛️🍊

۰)به خوبی گذشته کار می کنم
۱) به خوبی گذشته کار نمی کنم
۲)برای هر کاری مجبورم به خودم فشار بیاورم
۳)دستم به هیچ کاری نمیرود
🍊⬛️🍊

۰) مثل گذشته خوب می خوابم
۱)مثل گذشته خوابم نمیبرد
۲)یکی دو ساعت زودتر از معمول از خواب می پرم و دوباره خوابیدن برایم سخت می شود
۳)چند ساعت زودتر از معمول از خواب می پرم و دیگر خوابم نمی برد
🍊⬛️🍊

۰)بیشتر از گذشته خسته نمی شوم
۱)بیشتر از گذشته خسته می شوم
۲)از انجام هر کاری خسته می شوم
۳)از شدت خستگی هیچ کاری نمی توانم انجام دهم
🍊⬛️🍊

۰)اشتهایم هیچ تغیری نکرده است
۱)اشتهایم به خوبی گذشته نیست
۲)اشتهایم خیلی کم شده است
۳)تازگی ها هیچ اشتهایی به غذا ندارم
🍊⬛️🍊
۰)اخیرا وزن کم نکرده ام
۱)تازگی بیش از دو و نیم کیلو وزن کم کرده ام
۲)تازگی بیش از پنج کیلو وزن کم کرده ام
۳) تازگی بیش ازهفت کیلو وزن کم کرده ام
🍊⬛️🍊

۰)بیش از گذشته بیمار نمی شوم
۱) سردرد و دل درد و یبوست دارد اذیتم می کند
۲)به شدت نگران سلامتم هسنم
۳)آنقدر نگران سلامت خود هستم که دست و دلم به هیچ کاری نمی رود
🍊⬛️🍊

۰)میل جنسی ام هیچ تغییری نکرده است
۱) میل جنسی ام تازگی کمتر شده است
۲)میل جنسی  ام خیلی کم شده است۳
۳)اصلا هیچ میل جنسی در من باقی نمانده است

◾️ تفسیر تست ⬛️

ابتدا باید نمره ها را با هم جمع کنید

🍊 ۱۰-۱شما افسرده نیستید

🍊 ۱۶-۱۱خطرناک و شدید است حتما با روانپزشک یا روانشناس مشورت کنید افسردگی شما خفیف است

🍊 ۳۰-۱۷ بهتر است هر چه زودتر با روانشناس مشورت کنید

🍊 ۴۰-۳۱ افسردگی شما شدید است مشورت با روانشناس را فراموش نکنید

🍊 بیشتر از ۴۰ افسردگی شما بسیار است حتما با روان پزشک مشورت نمایید

ممکن است بپسندید:

آیا افسرده هستید یا فقط غمگینید؟

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۳۴۷۲
تاريخ : 10 اسفند 1394

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس