• انتخاب زبان
  • 15 تير 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • تست شخصیت شناسی جدید و کاملا واقعی

  • در ادامه ی مطلب...
  • بازدید این صفحه : ۴۴۸۷
    تاريخ : 05 بهمن 1394

تست شخصیت شناسی جدید و کاملا واقعی

در ادامه ی مطلب...
تست شخصیت شناسی جدید و کاملا واقعی

📮💌 با خواندن اولین تست و انتخاب گزینه مناسب به سوالی که هر گزینه مشخص کرده بروید و به آن سوال جواب دهید. مثلاً اگر گزینه پ سوال ۱ را انتخاب کردید دیگر لزومی ندارد سوال ۲ و ۳ را پاسخ دهید فقط کافی است به سوال ۴ مراجعه کنید. 

🎐📘۱) بیش از همه دوست دارید به کجا سفر کنید:  

🎐الف) پکن: رجوع شود به سوال ۲  
🎐ب) توکیو: رجوع به سوال ۳
🎐پ) پاریس: رجوع به سوال ۴ 


🎐📕۲) آیا تا به حال با دیدن فیلم ترحم انگیزی به گریه افتادهاید؟!

🎐الف) بله: رجوع به سوال ۴
🎐ب) خیر: رجوع به سوال ۳ 


🎐📗۳) اگر با نامزدتان قرار داشته باشید و او یک ساعت بعد هم سر
 قرار نیاید چه کار میکنید؟! 

🎐الف) نیم ساعت دیگر صبر میکنید: رجوع به سوال ۴
🎐ب) فوری از محل قرار میروید: رجوع به سوال ۵
🎐پ) آنقدر صبر میکنید تا بیاید: رجوع به سوال ۶ 


🎐📙۴) آیا دوست دارید به تنهایی به سینما بروید؟ 

🎐الف) بله: رجوع به سوال ۵
🎐ب) خیر: رجوع به سوال ۶ 

🎐📓۵) اگر در ابتدای آشنایی با نامزدتان او بخواهد دست شما را بگیرد چه واکنشی نشان میدهید؟ 

🎐الف) از این کار امتناع میکنم : رجوع به سوال ۶
🎐ب) برای مدت کوتاهی دستش را میگیرم: رجوع به سوال ۷
🎐پ) پیشنهادش را قبول میکنم و دستش را میگیرم: رجوع به سوال8


🎐📕۶) آیا شما فرد شوخ طبعی هستید؟ 

🎐الف) بله: رجوع به سوال ۷
🎐ب) خیر: رجوع به سوال ۸ 


🎐📘۷) به نظرتان مدیر توانایی هستید؟ 

🎐الف) بله: رجوع به سوال ۹
🎐ب) خیر: رجوع به سوال ۱۰ 


🎐📗۸) اگر امکان داشت دوباره به دنیا بیایید دوست داشتید چه جنسیتی داشته باشید؟ 

🎐الف) مرد: رجوع به سوال ۹
🎐ب) زن: رجوع به سوال ۱۰
🎐پ) اهمیتی ندارد: شخصیت نوع ۴ 


🎐📙۹) آیا در آن واحد بیش از یک دوست صمیمی دارید؟ 

🎐الف) بله: شخصیت نوع ۲
🎐ب) خیر: شخصیت نوع ۱


🎐📓۱۰) آیا به نظرخودتان فرد باهوشی هستید؟ 

🎐الف) بله: شخصیت نوع ۲
🎐ب) خیر: شخصیت نوع ۳ 

📮پاسخ تست: 

💌شخصیت نوع یک؛ به شما تبریک میگوییم: شما برای همسرتان فرد بسیار جذابی هستید. حتی از منظر او شما زیبایی چشمگیری دارید. نه تنها ترکیب ظاهری زیبایی دارید. بلکه شخصیت شوخطبع و لطیفی دارید. شما فرد فرهیختهای هستید و میدانید که با همسرتان چگونه کنار بیایید و وقتتان را در اختیارش بگذارید.به این ترتیب است که شما فرد دلخواه او به شمار میروید. 

💌شخصیت نوع دو؛ کاملا" خوب: شما به راحتی همسرتان را جذب میکنید اما خودتان را به این راحتی در دام عشق گرفتار نمیکنید. شوخ طبعی تان او را وادار میکند تا با شما کنار بیاید. او از بودن در کنار شما احساس شادمانی بسیاری دارد. 

💌شخصیت نوع سه؛ بد نیست: شما نمیتوانید به خوبی همسرتان را به خود جذب کنید. اما خصوصیات جالب توجهی دارید که او بتواند با تکیه بر آنها با شما کنار بیاید. سعی میکنید برای مشاهده امور مختلف دیدگاه یگانهای داشته باشید. شما در چشم دوستانتان فردی کاملاً صمیمی هستید. 

💌شخصیت نوع چهار؛ مواظب باشید:شما نمیتوانید نامزدتان را به خود جذب کنید چرا که دانش و ارزشهای غریزی انسانی والایی برخوردار نیستید. گاهی مواقع از خودتان بیتفاوتیهایی نشان میدهید به همین دلیل است که مورد پسند همسرتان نیستید .

ممکن است بپسندید:

تست جالب عشق

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۴۴۸۷
تاريخ : 05 بهمن 1394

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس