• انتخاب زبان
  • 12 فروردين 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • اگر همسر آینده ی شما یکی از این شخصیت ها را داشت , به هیچ وجه با او ازدواج نکنید!

  • دو نوع شخصیت که ازدواج با آنها براي هيچكس رضايت بخش نيست...
  • بازدید این صفحه : ۲۱۷۱
    تاريخ : 19 ارديبهشت 1395

اگر همسر آینده ی شما یکی از این شخصیت ها را داشت , به هیچ وجه با او ازدواج نکنید!

دو نوع شخصیت که ازدواج با آنها براي هيچكس رضايت بخش نيست...
اگر همسر آینده ی شما یکی از این شخصیت ها را داشت , به هیچ وجه با او ازدواج نکنید!

ويليام گلاسر در كتاب "تئوري انتخاب" مي نويسد:

دو نوع شخصيت وجود دارد كه ازدواج با آنها براي هيچكس رضايت بخش نيست، اگر هم با كسي در رابطه هستيد كه واجد يكي از اين دو نوع شخصيت است هر چه سريعتر رابطه را ترك كنيد:🖐🖐🖐

١- شخصيت ضد اجتماعي 

براي او فقط نياز به قدرت و آزادي خودش مهم است. نيازهاي ديگران اهميتي برايش ندارد. خصوصيت برجسته اش اين است كه نيازش به عشق و احساس تعلق تقريباً صفر است.

از تحقير كردن شما لذت مي برد، فقط خودش را آدم قابلي مي داند.
در گول زدن ديگران ماهر است و اگر مهربان بنظر ميرسد براي بهره كشي است نه براي لطف به شما.
وقتي در رابطه با يك زن به خواسته هايش دست يافت، اگر زن بخواهد به او تكيه كند از دستش مي گريزد، و اگر زن به او متكي باشد ممكن است او را كتك بزند تا تمام خواسته هايش را برآورده كند.
هيچ دوستي ندارد و هرگز نمي توانيد روي او حساب كنيد.

٢- شخصيت بيكاره

آدم عجيبي است كه بتدريج خود را آشكار مي كند. او كار نمي كند و براي گذران زندگي به ديگران وابسته است. 
نياز به قدرت در او بالاست ولي ميلي به تلاش براي دستيابي به آن ندارد، زيرا انجام هر كاري را دون شأن خود مي داند.

حرفهاي بزرگ مي زند ولي عملكردش ناچيز است. براي شما از خودش حرف ميزند ولي علاقه اي به شنيدن حرفهاي شما ندارد.

تا وقتي كسي از او انتظاري ندارد، مي تواند مثل يك آدم عادي رفتار كند. تا وقتي از او حمايت كنيد و همه كارها را خودتان انجام دهيد، براي تان همراه خوبي خواهد بود، اما اگر از او مسئوليتي را بخواهيد شانه خالي مي كند و اگر اصرار كنيد حتي به خشونت و بدرفتاري هم متوسل مي شود.

به كودكي مي ماند كه هرگز بزرگ نمي شود. 

گاهي به شما قول مي دهد كه تغيير كند ولي ماشين اش يك دنده بيشتر ندارد و آن هم " دنده خلاص" است.

ممکن است بپسندید:

تست روان شناسی:چه نقابی به چهره دارید؟

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۲۱۷۱
تاريخ : 19 ارديبهشت 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس