• انتخاب زبان
  • 19 فروردين 1399 |

  • خوش آمديد!
انتخاب زبان

دسته بندی

  • از هردری سخنی

  • مجموعه ای از سخنان و پند های بزرگان
  • بازدید این صفحه : ۳۹۸۷
    تاريخ : 29 فروردين 1395

از هردری سخنی

مجموعه ای از سخنان و پند های بزرگان
از هردری سخنی

 

بد نیست هر از گاهی سخنان و پندهای بزرگان را دوره کنیم ، حتی اگر راه و چاه را به یک نفر یادآوری کند ، کافیست ...
 
کوروش کبیر :
 
اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام میدادید ، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .
 
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند .
 
کار بزرگ وجود ندارد ، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنید .
 
انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .
 
تنها راهی که به شکست می انجامد ، تلاش نکردن است .
 
آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .
 
من یاور یقین و عدالتم ، من زندگی ها خواهم ساخت ، من خوشی های بسیار خواهم آورد ، من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد ، زیرا شادمانی آنها ، شادمانی من است .
 
دشوارترین قدم ، همان قدم اول است .
 
دشمن کهنه را دوست نو مساز ، زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند.
 
دوست کهنه را گرامی دار و در دوستی و استوار بایست .
 
سپاسدار باش تا لایق نیکی باشی و با مردم قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مکن .
 
 
وینستون چرچیل 
 
بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمق ها هم درست می گویند .
 
سیاستمدار کسی است که حوادث فردا و یک ماه و یک سال بعد را پیش بینی کند و سپس بتواند دلایلی بیاورد که چرا اتفاق نیفتاد .
 
اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط  و بی نظمی می اندازند . من به شرایط و بی نظمی باور ندارم ، مردان کامیاب شرایط و نظم را جستجو می کنند و آن را می آفرینند .
 
شجاعت را به حق ، در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند ، زیرا این صفت تکیه گاه صفت های دیگر است .
 
بدون پول ، آرامش به دشواری به دست خواهد آمد .
 
تجربه همیشه به سود انسان نیست ، زیرا هیچ رویدادی دوبار به یک شکل روی نمی دهد .
 
سر سخت و سمج و پایدار باشید و هرگز تسلیم نشوید .
 
رو به پیشرفت یعنی دگرگونی ، رو به تکامل یعنی دگرگونی های بسیار .
 
هرگز ناامید نشو !
 
انیشتین
 
مسلما نیروی جاذبه هیچ مسئولیتی در قبال افتادن انسان ها در عشق ندارد .
 
وقتی شما به مدت دو ساعت در کنار دختر زیبایی مینشینید ، به نظر می رسد که دو دقیقه بر شما گذشته ، ولی وقتی روی یک اجاق داغ برای دو دقیقه می نشینید ، گویی دو ساعت است . ( این نسبیت است )
 
گاهی اوقات ما بهای هنگفتی را برای هیچ می پردازیم .
 
به هنگام رویارویی با مشکلات اساسی نمی توانیم از همان سطح تفکری که آن مشکلات را به وجود آوردیم ، آنها را برطرف کنیم .
 
عشق مثل ساعت شنی می باشد . هم زمان که قلب را پر می کند ، مغز را خالی می کند . 
 
{ گردآورنده : و در انتها جمله ای از انیشتین که من به شدت عاشق آن هستم  }
 
فقط دو چیز لایتناهی وجود دارد ، جهان هستی و نادانی انسان ها . البته من راجع به اولی زیاد مطمئن نیستم .
 
 
 
 
حاصل جمع را بنویسید : به اضافه


*حاصل جمع را بنویسید : به اضافهبازدید این صفحه : ۳۹۸۷
تاريخ : 29 فروردين 1395

دسته بندی

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس

طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس